Jaarverslag 2018 Netwerk Acute Zorg Limburg

Het NAZL helpt ketenpartners om de acute zorg in Limburg te stroomlijnen en daarmee te optimaliseren. Concreet: samenwerken, nog meer samenwerken en bovendien slimmer samenwerken. Het jaarverslag over 2015 was mijn eerste klus voor hen. In tegenstelling tot andere jaarverslagen, kwamen dit keer de mensen van het NAZL zelf eens aan het woord. In 2019 namen zij weer contact op: of ik het jaarverslag over 2018 wilde schrijven. Bijna dertig gesprekken gaven de benodigde input. De koers van het NAZL werd tevens het thema van het jaarverslag: Anders en nog meer samen.

Bekijk het jaarverslag 2018


CoMeander | Winterslag 6, 6213 GN Maastricht, M 06 55 505 414, E silvia@comeander.nl