Wat doe ik

Mijn werk is heerlijk afwisselend. Door de variatie in opdrachtgevers. Door de wisselende projecten, maar vooral vanwege de verschillende mensen die ik leer kennen.

Mensen die met passie vertellen over het werk dat zij doen. Of de dingen waarmee ze bezig zijn. Over de doelen die ze willen bereiken en over hun persoonlijke motivatie daarachter. Hun enthousiasme is voor mij een extra stimulans om er een goed verhaal van te maken. En dat is leuk werken.